MPSC SARTHI

Name MPSC SARTHI
Description MPSC SARTHI .. स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या मराठा,कुणबी समाजातील तरुण-तरुणीसाठी एक प्लेटफॉम् उपलब्ध करून देणे हे सारथी चे उदिष्ट आहे.तरी सारथी तर्फे घेण्यात येणाऱ्या वेगवेगळंया परीक्षांची,कोर्सेची माहिती आपल्याला उपलब्ध करून देऊन समाजाचा विकास करणे हेच ध्येय.
Members 2.72K 👨‍👩‍👧‍👦
Link
Info MPSC SARTHI .. स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या मराठा,कुणबी समाजातील तरुण-तरुणीसाठी एक प्लेटफॉम् उपलब्ध करून देणे हे सारथी चे उदिष्ट आहे.तरी सारथी तर्फे घेण्यात येणाऱ्या वेगवेगळंया परीक्षांची,कोर्सेची माहिती आपल्याला उपलब्ध करून देऊन समाजाचा विकास करणे हेच ध्येय.
Photos 163
Files 2
Links 196

Leave a Comment